Mening
Blog: Kleur bekennen

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Jochem Streefkerk, fractieleider PvdA)

Vorige week besprak de gemeenteraad een herstelplan voor de gemeente. Een goed voorstel van het college, om de belangrijkste onderwerpen voor onze inwoners extra aandacht te geven. Denk onder meer aan de bestaanszekerheid van mensen met schulden, het onderwijs en de gezondheid van jongeren, eenzaamheid en kansenongelijkheid.

Als oppositiepartij hebben we zeker nog een paar kritische noten gekraakt, maar al met al vinden we de voorgenomen kaders van het college van B&W heel goed gekozen. In de woorden van het college: ‘we gaan voor een samenleving die beter bestand is tegen grote veranderingen en waarin weeffouten zijn verminderd of verdwenen’. Die uitspraak past uitstekend bij de PvdA en is een goed antwoord op de klappen die met de coronamaatregelen zijn uitgedeeld.

Het was geen verrassing dat coalitiepartij VVD tegen dit plan is. Bij monde van gemeenteraadslid Philip van Veller werd een onversneden rechts geluid gegeven en terughoudend overheidsbeleid bepleit. Iedereen houdt daarin zoveel mogelijk zijn eigen broek op, ook al is iemand daar maar heel beperkt toe in staat. Dát was geen verrassing. Het was verrassend dat de héle coalitie zich tegen dit plan keerde – op de ChristenUnie na. Wat is nog de kleur van de coalitie, als een plan als dit – zo wezenlijk voor de gemeente – niet op draagvlak kan rekenen?

En dan nog iets dat opviel. Gemeentebelangen, de partij die zegt te willen meedenken in plaats van tegen denken, de partij die zegt jongeren en ouderen op maat te willen ondersteunen, bleek één van de felste tegenstanders. Fractievoorzitter Frank Rozenberg had er weinig woorden voor nodig en verwees keer op keer naar de VVD-standpunten. Voor de zomer gebeurde dat ook al, toen het ging over het uitnodigen van uitkeringsgerechtigden voor een ‘rechtmatigheidsgesprek’. Trek de VVD een geel jasje aan en je ziet GBLV voorbij komen. Teleurstellend en voor ons ook naar de verkiezingen toe belangrijke signalen.

Ook al vind ik sommige standpunten jammer en onbegrijpelijk, ik juich het wel toe dat partijen kleur bekennen. In maart 2022 kun je maar beter weten wat je kiest. En de rozen die wij elke campagne weer uitdelen? Die passen niet voor niets zo goed: rode idealen in een mooie boodschap, met af en toe een bite. Helemaal PvdA. Het worden interessante maanden.

(Jochem Streefkerk, fractieleider PvdA)