Mening
U zegt het maar: Dag groen

Binnen 24 uur laat de gemeente vijf mededelingen uitgaan die er tezamen op neer komen dat er 297 bomen in de gemeente gekapt worden.

De redenen zijn verschillend: slechte staat, een gevaar voor de omgeving, het opdrukken van het wegdek door de wortels, uitdunning van een bosvak.

Telkens staat er ook braaf bij dat er ‘herplant’ plaats vindt. Indien mogelijk op of bij dezelfde plek en binnen een jaar.

Wie het gelooft mag het zeggen. De herplant kan immers heel ergens anders in de gemeente plaats vinden, op een plek waar de burger geen weet van heeft. En wie herinnert zich dat nog over een jaar?

Herplant is zonder controle een wassen neus. Een alibi bedoeld om van het gezeur af te zijn. En naar de gemeenteraad een ‘goed verhaal’ te hebben.

Hoe gekunsteld het verhaal is blijkt wel als er ook ‘herplant’ met de eerder aangehaalde criteria wordt aangegeven bij een uit te dunnen bosvak. Wat heeft dat uitdunnen dan voor zin?

De gemeenteraad heeft al diverse keren geprobeerd een vinger achter de bomencijfers te krijgen. Echt inzicht heeft men nooit gekregen. Hoogstens dat er jaarlijks meer bomen verdwijnen dan er geplant worden.

Hoe B&W dan jaar op jaar de gemeenteraad in de begroting kunnen berichten dat de gemeente 35.000 bomen heeft, is in dat licht een raadsel. Liever gezegd: een leugen voor eigen bestwil.

B&W en gemeenteraad gebruiken graag het etiket ‘groene woongemeente’ als ze Leidschendam-Voorburg willen beschrijven. Een beetje beschamend gezien het tempo van de bomenkap. Het is eerder ‘dag groen’ gemeente.

(naam inzender bij redactie bekend)