Mening
Blog: Leidschendam Noord

Begin 2020 stond Leidschendam Noord (Prinsenhof, Amstelwijk, De Heuvel) in brand. Letterlijk. De uitzichtloosheid van de bewoners uitte zich in frustratie tegen alles wat ‘overheid’ heet. En talloze auto’s van niets vermoedende medebewoners.

In mei 2020 besefte de gemeenteraad dat het zo niet verder kon in dit deel van de gemeente. De ellende daar, de opeenstapeling van problemen, moest een halt worden toegeroepen. Er diende een ‘versterkingsprogramma’ voor de betrokken wijken te komen.

Een half jaar later lag er een nota van B&W. Niet veel meer dan een bundeling van allerlei reeds bestaande papieren over de wijken. Geen visie, geen oplossing. Geen wonder dat de gemeenteraad het stuk naar de prullenbak verwees.

Er kwam een nieuwe poging onder leiding van een ‘Projectteam’. Daarvoor werd maar liefst 350.000 euro uitgetrokken. Het was coalitiepartij VVD die fel ageerde tegen deze uitgave. Er was sprake van ‘weggegooid geld’. Morrend gingen de liberalen uiteindelijk akkoord.

Nu ligt er een Programmaplan Sterk voor Noord (het nieuwe etiket voor versterkingsprogramma). Anderhalf jaar later. Een brief van verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw omvat elf kantjes; het plan zelf is aan platte tekst even ‘dik’.

Het plan bestaat uit veel woorden maar weinig actie. Pas nadat de gemeenteraad akkoord is gegaan met het plan volgen er ‘uitvoeringsplannen’ per onderwerp voor de periode 2022-2025. Vorm te geven door gemeente, partnerorganisaties en bewoners.

Er is wel meteen een financieel plaatje op tafel gelegd. In 2022 is er 1 miljoen nodig. Dik zes ton wordt gehaald uit posten die toch al op de gemeentelijke begroting staan; de rest is extra nodig. Het gaat om 365.000 euro waarvan, let op, 285.000 euro voor het projectteam (nu projectbureau) en 80.000 euro voor ‘uitvoeringsprojecten’.

Met andere woorden: er is maar 80.000 euro voor échte actie ten gunste van de bewoners van de drie wijken. De rest gaat op aan ambtenaren en bureaucratie. Daar zal Leidschendam Noord écht beter van worden. Maar niet heus.

Voor 2023-2025 is 3,1 miljoen nodig (1,8 miljoen extra bovenop de al beschikbare begrotingsgelden), voor de jaren erna tot 2041 nog eens 8,8 miljoen euro. Dat laatste bedrag is niet gespecificeerd; er moet alleen een ‘reserve’ worden aangelegd.

Bij het aanspreken van posten die al op de gemeentelijke begroting staan gaat het onder andere om geld bedoeld voor het herstel van de lokale samenleving na corona. Alsof de problemen in Leidschendam Noord er al niet vóór corona waren.

Van door ambtelijk projectleider Marije Kikkert aan gemeenteraadsleden voorgespiegelde financiële steun van de rijksoverheid blijkt uit het plan niets. ‘Nog niet bekend’ staat er bij te ontvangen subsidies.

Terug naar de 80.000 euro die in 2022 wel besteed zal worden ten gunste van de inwoners van Leidschendam-Noord. Waar gaat het dan om? Bijvoorbeeld om het begeleiden van 25 kinderen zodat ze niet te dik worden. Het begeleiden van tien jongeren zodat ze geen schulden maken. En het helpen van 20 inwoners die al schulden hebben, daar van af te komen. Dat zet, u begrijpt het, écht zoden aan de dijk.

Geconstateerd wordt dat de inwoners van de drie wijken met talloze problemen kampen. Lage inkomens, geen werk, armoede, schulden, slechte gezondheid, stress. Een vicieuze cirkel zonder uitweg.

Een duurzame verbetering staat het hoge aandeel sociale woningen in de wijken – 58 tot 79 procent tegen 25 procent in de rest van de gemeente – in de weg. Iedereen die het iets beter gaat vertrekt, staat in het plan.

Dan zou je denken dat op dat punt actie wordt ondernomen: een vermindering van het aantal sociale woningen waardoor er ook ‘rijkere’ mensen in de wijken komen wonen en het geheel wordt opgetrokken. Maar dát staat nergens. Geen initiatief tot verkoop van sociale woningen noch tot de bouw van nieuwe niet-sociale woningen.

In plaats daarvan meer papier vol holle frasen en op de borstklopperij hoe veel elan er in de wijken is om er toch iets van te maken. Maar papier is geduldig. Eens zien hoe lang de inwoners van de drie wijken dat ook zijn. Met een revival van 2020 aan de horizon.