Mening
Blog: De uitvlucht

Het tracé voor een hoogwaardige openbaarvervoer verbinding (HOV) tussen Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg en Zoetermeer zorgt al geruime tijd voor beroering. Eerst bij inwoners van Voorburg-West, later gevolgd door de gemeenteraad.

Aanleiding voor alle commotie was de route die een lightrail dan wel tram dan wel zelfrijdende bus, zou gaan volgen: Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse, Station Voorburg (op gelijke hoogte als bestaand spoor), Zoetermeer (idem, rakelings langs Huygens Hofwijck).

Jarenlang werd er door rijksoverheid, provincie, metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Den Haag en Leidschendam-Voorburg aan het project gewerkt zonder dat het opviel. Het genoemde tracé werd vastgelegd, ook al omdat Leidschendam-Voorburg door de MRDH vertegenwoordigd werd in de beslissende overleggen.

Pas nadat medio 2020 bleek hoe de vork in de steel zat brak, populair gezegd, de pleuris uit. Voorburg-West keerde zich massaal tegen het gekozen tracé, net als tegen een alternatief – via Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan naar Station Voorburg over de oude tramsporen van lijn 10 – en een aftakking naar Rijswijk-Delft die ook via Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan zou gaan lopen richting Geestbrugweg.

De lokale politiek volgde. Door het aannemen van de nodige moties werd een bovengronds tracé vanaf de Maanweg richting Zoetermeer feitelijk geblokkeerd, net als een route via de Prinses Mariannelaan richting Station Voorburg. Voor de aftakking naar Rijswijk/Delft werd de optie Binckhorstlaan, Jupiterkade, Broekslootkade, Haagweg in het geding gebracht.

Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen (VVD) keerde met deze ‘opdrachten’ terug aan de onderhandelingstafel. Het resultaat: de speurtocht naar een tracé werd nog eens overnieuw gedaan. Dat proces loopt nog. Tegelijk leidde alle opwinding ertoe dat ook Rijswijk wakker werd. Ook daar ontwikkelde zich weerstand.

Rijksoverheid, provincie, MRDH en Den Haag beschouwen het project als ‘nationaal belang’. Dan is het ‘dwars liggen’ van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk niet gewenst. Vandaar dat er in november door alle betrokkenen een ‘intentieverklaring’ getekend moet worden. Met dat stuk verbindt men zich aan de HOV. En dus de totstandkoming ervan.

Om invloed te houden en niet ‘overruled’ te worden zal Van Eekelen namens Leidschendam-Voorburg tekenen. Maar ja, wat zullen de inwoners daarvan denken bij de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022? Zullen die zich niet verraden voelen en op andere partijen gaan stemmen?

Dus bedacht Van Eekelen een uitvlucht uit dit dilemma. En die is: nu geen besluit over een tracé verder dan de Binckhorst. Leg de HOV maar aan, maar dan met een eindhalte op de Binckhorst. Over het doortrekken via Voorburg naar Zoetermeer moet dan later maar eens beslist worden. Net als over de aftakking richting Rijswijk/Delft.

Dat ‘later’ is dan uiteraard na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022. Met andere woorden: het probleem komt op het bordje van een nieuwe coalitie die in het Raadhuis te Leidschendam gaat zetelen, terecht. En de wethouder kan bij de verkiezing volhouden dat zij Voorbrug voor groot onheil heeft behoed. In de hoop daarmee stemmen te verwerven voor haar VVD.

Opvallend genoeg laat Van Eekelen zelf in een brief aan de gemeenteraad weten dat het voorstel voor een eindhalte op de Binckhorst niet past in de scope van de hele HOV: een verbinding Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg, Zoetermeer.

En dat is ook meteen de zwakte van het bod. Het is eigenlijk al een gepasseerd station. De betrokken partijen hebben al eerder een voorstel van bewoners uit Voorburg-West om de HOV vanuit Den Haag CS een lus te laten maken over de Binckhorst om dan terug te keren naar CS, afgewezen. Juist omdat er geen relatie werd gelegd met de regio.

Van Eekelen weet dat natuurlijk ook. Haar ‘faseringsvoorstel’ is alleen bedoeld om tijd te rekken. Niet om het project tegen te houden. Daarvoor tekent ze immers de intentieverklaring. Het is dus tegenstribbelen voor de bühne. In de wetenschap dat de HOV vroeg of laat toch via Station Voorburg naar Zoetermeer gaat lopen.