Mening
U zegt het maar: Winkelwagens ergernis in Prinsenhof

‘Met dit bericht willen wij onze irritatie doorgeven over het door medebewoners achterlaten van winkelwagens in de wijk Prinsenhof, Leidschendam. Regelmatig treffen betrokken wijkbewoners winkelwagens aan, die door anderen zijn achtergelaten na het boodschappen doen. Soms gewoon op straat maar ook vaak in wooncomplexen, waar ze tot mogelijk gevaarlijke situaties kunnen leiden of mensen tot vandalistisch gedrag uitlokken (winkelwagens in sloot of ergens in bosschages).

Van winkeliers begrepen dat zij geen tot weinig mogelijkheden hebben dit te voorkomen anders dan het bestaande muntjessysteem en ook dat ze te weinig mankracht hebben om de wagens uit de wijk weer op te laten halen. Inmiddels weten we ook dat er al langer een plan ligt om een soort blokkade op de wagens te maken maar dat er tussen gemeente en winkeliers geen overeenkomst tot stand komt over de te betalen kosten van dit systeem. De irritatie en verloedering blijft zo in stand en wij als bewoners zien hier nog niet snel een einde aan komen’.

(Walter Schijf)