Nieuws
Begroting 2022 al weer aangepast

De gemeentelijke begroting 2022 – 2025, die wethouder Jan Willem Rouwendal op 1 oktober aan de gemeenteraad zond, is al weer aangepast. Een voorspeld tekort van 5,5 miljoen euro wordt 2,7 miljoen vanwege extra uitkeringen van de rijksoverheid. Omdat die uitkeringen ook in latere jaren worden gedaan ontstaat er in 2025 een overschot van 2 miljoen euro. Voor dat jaar werd tot nu toe gerekend op een plus van 0,4 miljoen euro.

In de eerder uitgebrachte begroting 2022 – 2025 berekende de wethouder op grond van éénmalige mee- en tegenvallers dat het tekort van 5,5 miljoen euro in 2022 eigenlijk uitkwam op een overschot van 4,2 miljoen euro. Dat overschot berekent hij nu op 6,9 miljoen euro. Ook al wijzigen de cijfers, het beleid wordt niet aangepast. Ook de lastenverhogingen en bezuinigingen blijven staan. Wel stelt Rouwendal dat het begrotingssaldo blijvend verbetert.