Nieuws
Nieuwe Vlietbrug duikt weer op

Op een gemeentelijke informatieavond over de inrichting van de buiten ruimte in Klein Plaspoel Polder (KPP) is een nieuwe brug over de Vliet opnieuw opgedoken. Op een getoonde kaart stond een keurige stippellijn voor de plek van de brug, in het verlengde van de Nieuwe Havenstraat de Vliet over. Tevens werd gemeld dat de brug ‘boven ons hangt’, al mocht er niet over gesproken worden. Eind 2020 wees de gemeenteraad in meerderheid de brugbouw af. Datzelfde gebeurde ook al onder een vorige coalitie.

Op de kaart was tevens te zien dat er op het terrein van de voormalige betoncentrale Mebin een U-vormig woongebouw komt met het gezicht naar de Vliet. Daarnaast, met een uitsparing voor de brug, op het gedeelte van het verdwenen Avalex-afvalstation zou een L-vormig gebouw moeten verrijzen, haaks op de Vliet. Voor de voormalige gemeentewerf was nog geen bebouwing aangegeven. Wél voor het Triadome; het voormalige Landal-kantoor. Dat maakt plaats voor drie losse woongebouwen.

Zijdens de gemeente werd meegedeeld dat het bij de bouwplannen ging om ‘een indicatie’ en niet om ‘harde gegevens’. Er konden nog dingen veranderen, zo werd gezegd. Een eerder geplande haven op het Avalex-terrein stond echter niet meer ingetekend op de kaart.

Het is de bedoeling dat de kas die nu bij Triadome staat verplaatst wordt naar een plek aan het einde van de J.D. Zocherstraat om daar als buurttuin te gaan fungeren. De Mebin-kraan blijft staan. Op de hoekpunt van Vliet en Zandsloot (oostkant Avalex-grond) komt een theekoepel. Tot eind jaren zestig stond die er ook maar is toen afgebroken. De restanten zijn echter verdwenen. Hij zal dus nagebouwd moeten worden. Daarvoor wordt nog een partij gezocht. De koepel kan als horecagelegenheid gaan dienen.

De Nieuwe Havenstraat wordt heringericht en gaat mede dienen als wadi: een opvangplaats voor overtollig water. Ook de Zandsloot zal als zodanig gebruikt gaan worden. Het is de bedoeling dat er groene doorsteken komen tussen de bebouwing door vanaf Oude Trambaan naar de Vliet: JD Zocherstraat, Nieuwe Havenstraat, Zandsloot. Langs de Vliet zelf komt een pad vanaf de Sytwendebrug naar Damcentrum. Er is ook een fietsverbinding in dezelfde richting voorzien.