Mening
U zegt het maar: Verkeerschaos rond de Mall

‘In een artikel van omroep West werd op 11 oktober stilgestaan bij de verkeerschaos rond the Mall. Wethouder van Eekelen legde in het artikel uit dat onderzoek had uitgewezen dat de bestaande wegen het extra verkeer wel aan zouden kunnen, maar dat er daarbij wel vanuit was gegaan dat meer bezoekers met het openbaar vervoer en de fiets zouden komen. Volgens de wethouder kwamen mensen nu meer met de auto vanwege corona en het slechte weer.

Slecht weer kan in Nederland toch moeilijk gerekend worden tot een onvoorziene omstandigheid, corona natuurlijk wel. Maar dat er door corona meer bezoekers kwamen, zoals de wethouder zegt, lijkt weer te worden tegengesproken door de eigenaar van de Mall die zegt dat de bezoekersaantallen op koers liggen, naar verwachting dus.

Waarom de onderzoekers er vanuit gingen dat er genoeg mensen met het openbaar vervoer en de fiets zouden komen om de bestaande wegen niet te laten verstoppen, vertelt het artikel niet. De wethouder vermeldt wel dat het onderzoek geen rekening heeft gehouden met de geplande 8000 extra bewoners als gevolg van woningbouw in de omgeving. Daarover zegt zij dat dat niet mee helpt. Waarom deze, toch niet uit de lucht vallende, woningbouw plannen niet zijn meegenomen in het onderzoek blijft onbenoemd.

De wethouder doet er inmiddels wel alles aan om de verkeerschaos een halt toe te roepen, en daarmee bevestigt ze het bestaan er van. Dat is in elk geval winst.

Het artikel eindigt met dit citaat van de wethouder: ‘Wat we niet moeten vergeten is hoeveel plezier The Mall ons ook oplevert. Hij staat er nu eenmaal. Laten we er dan ook van genieten.’.

Omwonenden, aan wie dit citaat vooral gericht zal zijn, kunnen dit vertalen in: ‘u kunt uw straat niet meer in en geen bezoek meer ontvangen, maar geniet van de Mall’. Nog los van het feit dat niet alle omwonenden shop liefhebbers zullen zijn, is dit wel erg veel gevraagd’.

(Naam inzender bij redactie bekend)