Nieuws
Adviesraad: wees realistisch in Leidschendam-Noord

De Adviesraad sociaal domein heeft B&W gemaand realistisch te zijn bij de plannen met de Leidschendamse probleemwijken Prinsenhof, Amstel en De Heuvel, ook wel bekend als ‘Sterk voor Noord’. B&W trekken de komende 20 jaar tien miljoen euro uit om de sociaaleconomische situatie van de bewoners te verbeteren, inclusief hun woonomgeving, en hen te helpen problemen op te lossen.

‘We vinden het belangrijk om realistisch te zijn over verwachte resultaten. Verbeteringen in Noord zijn haalbaar en nodig, meer mensen mee laten doen naar vermogen ook. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een deel van de bewoners afhankelijk zal blijven van hulp en ondersteuning. Dit zal wel meer in verhouding komen met de ondersteuningsbehoefte in andere delen van onze gemeente’, zo staat in een brief van de voorzitter van de Adviesraad, Hanni van Waaswijk, aan B&W.

In een reactie stelt burgemeester Jules Bijl: ‘U adviseert om realistisch te zijn over de verwachte resultaten; een deel van de inwoners zal afhankelijk blijven van hulp en ondersteuning. Dit klopt natuurlijk. Niet alle ondersteuning en hulp kan worden afgebouwd, en dit is ook lang niet altijd wenselijk. Wel stellen we als doel dat inwoners de juiste ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, werk of taal, eerder vinden. Hierdoor kan een deel van de inwoners een korter beroep doen op ondersteuning en sneller perspectief krijgen om weer mee te doen. Onder andere het beroep op bijstandsuitkeringen willen we zo verminderen’.

Om de beloften gedaan in een Programmaplan Sterk voor Noord ook voor de toekomst vast te leggen zullen de gemeenteraad, B&W en de besturen van de organisaties die meewerken aan het Programmaplan een ‘Deal voor Noord’ tekenen, zo geeft Bijl verder aan. Op die manier moet het motto ‘belofte maakt schuld’ voor de komende 20 jaar gewaarborgd worden.