Nieuws
De Heuvel/Amstelwijk: warm water in plaats van gas

B&W willen een deel van de wijken De Heuvel en Amstelwijk bij de rijksoverheid aanmelden voor een subsidieregeling aardgasvrije wijken. In het gebied zou aardgas als verwarmingsbron vervangen moeten worden door aquathermie: gebruik van warm water. Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal de gemeenteraad bericht.

Bij aquathermie gaat het erom de warmte die zomers in drinkwater ontstaat ondergronds op te slaan om die in de wintertijd te gebruiken. Onderzoek waaraan ook drinkwaterbedrijf Dunea deelnam heeft uitgewezen dat dit in het gebied een goed alternatief is voor gasgebruik.

Bij het gebied gaat het om het deel van De Heuvel/Amstelwijk tussen Grashof, Amstelhof, Prinselsingel, Noordsingel, Burgemeester Kolfschotenlaan, Dobbelaan, Burgemeester Banninglaan, Heuvelweg, Grashof. Het betreft een proef waar behalve de gemeente ook woningcorporatie Wooninvest aan meedoet. In totaal betreft het 500 woningen. De gevraagde subsidie is 4 miljoen euro. In 2022 zou gestart moeten worden.