Nieuws
Natuur- en recreatiegebied Vlietland nog mooier

Recreatiegebied Vlietland wordt volgend jaar nóg mooier. Door het inzaaien van ruim 6000 m2 met een kruidenrijk bloemenmengsel zal het zuidelijke deel komend jaar een extra fleurig aanzicht gaan bieden. Het zaadmengsel is speciaal samengesteld om insecten aan te trekken. De zaden zijn verspreid door vrijwilligers van Vrienden van Vlietland. De actie is betaald door de provincie Zuid-Holland. Al eerder werden door de vrijwilligers 12000 bloembollen geplant en 150 nestkasten opgehangen. Ook dat gebeurde op kosten van de provincie. Het zaadmengsel is gekozen in nauw overleg met Staatsbosbeheer en na advies van een ecoloog. Het gaat om inheemse soorten die thuishoren in een gebied zoals Vlietland. Doordat het maaibeleid op de ingezaaide plekken is aangepast, kunnen de planten zich gaan uitzaaien.