Nieuws
Voorwaarden aan toekomst Oranjekwartier

B&W hebben voorwaarden en uitgangspunten voor renovatie dan wel sloop/nieuwbouw van 96 woningen van woningcorporatie Wooninvest in de Prins Hendrikstraat/Emmastraat/Oranje Nassaustraat in Voorburg, vastgelegd.

Dat is gebeurd in zogenoemde ‘ruimgelijke kaders’ waaraan woningcorporatie Wooninvest, eigenaar van de woningen, zich moet houden. De Raad van commissarissen van de woningcorporatie wil in november een knoop doorhakken: renoveren dan wel sloop/nieuwbouw

B&W willen pas kiezen nadat bewoners en omwonenden hun mening over de ruimtelijke kaders hebben gegeven. Zij hebben daar tot 19 oktober de tijd voor. De gemeenteraad zou op 2 december over het lot van de 96 woningen moeten beslissen.

Uit onderzoek is gebleken dat 67 procent van de bewoners voor renovatie is; 13 procent voor nieuwbouw. Vier procent heeft geen mening. De overige zestien procent deed niet mee aan het onderzoek.

Al meer dan een jaar geleden gaf het bestuur van Wooninvest aan de woningen te willen slopen ten behoeve van nieuwbouw. Dat besluit stuitte op felle weerstand van bewoners. Een onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente had als uitkomst dat de panden ‘behoudenswaardig’ waren. Ze hebben echter geen bijzondere status of bescherming gekregen.

De woningen stammen uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Er zijn problemen met optrekkend vocht. In 71 procent van de woningen wonen één of twee mensen, veelal ouderen.