Nieuws
Kunstwerk in de Mall

In de Mall komt een permanent kunstwerk gemaakt door wijlen Frans Kokshoorn (beeldhouwer) en Ming Hou Chen (glaskunstenaar) met als titel ‘De Vlam’. Het kunstwerk herinnert aan ontmoetingscentrum De Schakel dat sinds 1972 in Leidsenhage op het plein tussen V&D en de HEMA was gevestigd. Het verdween bij de komst van de Mall.

De Schakel werd beheerd door de Raad van Kerken. In het ondergrondse centrum kon men gratis koffie drinken, een gesprek aanknopen, sociaal en juridisch advies krijgen. Er was een Wereldwinkel en er werden exposities gehouden. Binnen brandde een vlam van liefde en vrede.

Bij ‘De Vlam’ komen een tekst en een QR-code te staan. Daarmee kan een website bereikt worden met informatie over de kunstenaars, over personen en instanties waar men een luisterend oor vindt en gegevens over juridische en financiële hulpverlening.

Wanneer het kunstwerk wordt onthuld staat nog niet vast.