Nieuws
Omwonende: ‘Omgevingsvergunning Totalgebouw geweigerd’

Een bewoner van de wijk Damsigt meldt het volgende: ‘Vandaag een brief in de bus dat de gemeente Leidschendam-Voorburg geen omgevingsvergunning heeft verleend voor het nieuwe bouwplan voor toekomstige woningen op het voormalig Totalterrein. De constructieve sloop van het voormalige kantoorgebouw zal pas dan starten als de omgevingsvergunning is verleend, aldus Pleijsier Bouw Nijkerk BV.

Met deze woningnood begrijp ik niet dat er geen omgevingsvergunning wordt verleend, terwijl de plannen voor nieuwbouw allang klaarliggen en zijn gepresenteerd aan de omwonenden.

Niet alleen is een groot deel van Klein Plaspoelpolder al jaren een braakliggend terrein waar nog steeds (grof)vuil wordt achtergelaten en waar geen groenonderhoud meer plaatsvindt, maar het afbreken van het voormalig Totalgebouw trekt ongewenste bezoekers aan die, vooral ’s avonds, het pand binnengaan om vernielingen aan te richten en ruiten in te gooien en het leeg getrokken pand met overhoopgehaald parkeerterrein is een aantasting van het woongenot in de omliggende wijken. Om nog maar niet te spreken van de troosteloze aanblik van het leeg getrokken kantoorgebouw.

In Vlietnieuws werd eerder gesproken dat op de bouwplannen voor Klein Plaspoelpolder de derde oeververbinding wederom is ingetekend, terwijl hier toch duidelijk al twee keer door de Raad tegen gestemd is. Is het de zoveelste enorme blunder van de gemeente dat zij daarom de omgevingsvergunning niet verleent?

Op de eerder aan de gemeente gestelde vraag of er een sloopvergunning is verleend, heeft de gemeente geantwoord dat deze is verleend. Er is helaas door de gemeente vergeten te melden dat zij de omgevingsvergunning níet hebben verleend.

Gemeente u laat omwonenden en woningzoekenden in uw omgeving wederom in de kou staan’.

(naam bij redactie bekend)