Nieuws
Raadhuis zwijgt nu over moskee onderzoek

B&W willen geen enkele vraag meer over het omstreden onderzoek naar de El Tawheed moskee in Leidschendam meer beantwoorden. Eerst moet huisadvocaat La Gro Geelkerken uit Den Haag advies uitbrengen over hoe om te gaan met het rapport van het bureau NTA uit Deventer voor de gemeente heeft gemaakt. NTA claimt dat het stuk geheim moet blijven.

‘Wij hebben onze huisadvocaat gevraagd om nader te adviseren over de contractbepalingen bij deze opdracht, het eigendom van het rapport en de claim op de uitzonderingsgrond van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur, red.). Inmiddels is een dergelijk verzoek daadwerkelijk binnen gekomen en is ook gevraagd om informatie over het rapport. Ook hierover buigt de huisadvocaat zich op dit moment’, aldus burgemeester Jules Bijl.

‘Lopende het onderzoek doen wij geen mededelingen’, antwoordt een woordvoerster van de gemeente op de vraag hoe de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad in 2019 zijn geïnformeerd over het NTA-onderzoek.

NTA werd in 2010 opgericht door politieman Najib Tuzani met als inzet de samenleving en de rechtsstaat te beschermen. Het bureau richt zich op veiligheidsthema’s zoals gewelddadig extremisme en radicalisering en op sociale vraagstukken in samenhang met polarisatie.

Bij het bureau werken ongeveer 20 onderzoekers en adviseurs. Wet- en regelgeving zijn leidend bij het werk van het bureau, zo staat op de site van NTA. Men laat zich naar eigen zeggen bijstaan door een niet nader genoemd advocatenkantoor, een informatiebeveiliger en een jurist die zich vooral richt op de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Controle op het werk van NTA wordt uitgevoerd door de opdrachtgever, stelt NTA. In dit geval dus de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hoe die moet controleren als NTA de eigen werkzaamheden als ‘geheim’ bestempelt, is onduidelijk.