Mening
Blog: Ruim baan voor een ondernemende gemeente

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Louise Kortman, fractieleider VVD)

Onze gemeente telt duizenden ondernemers, van agrarische familiebedrijven tot start-ups en van multinationals tot ZZP’ers. Van die laatste groep zijn het er alleen al 4000. Al deze ondernemers zorgen voor leefbaarheid en duizenden banen binnen onze gemeente. De fysieke ruimte voor al die ondernemers staat echter onder druk.

Op verschillende plekken verrijzen hele nieuwe wijken. Daarbij vliegen de vaste percentages voor soorten woningen je om de oren: ‘30% sociale huur, 20% middelduur, 40% moet grondgebonden zijn’ etc. Bovendien worden kantoren in onze regio massaal omgebouwd tot woningen. Tot nu toe ging er wat mij betreft bij al die discussies te weinig aandacht naar ruimte voor ondernemers. De grote groep huizenzoekers bestaat niet alleen uit mensen in loondienst. Ook ZZP’ers zijn op zoek naar geschikte woonruimte. Zorgverleners zoeken een geschikte praktijkruimte en het MKB heeft kantoorruimte nodig. Daarom is het belangrijk om bij elk nieuwbouwproject te kijken of daar ook ruimte voor ondernemers aan toegevoegd kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van kantoor- en praktijkruimte of woningen die geschikt zijn om wonen en werken te combineren. Deze combinatie biedt mijzelf ook al jarenlang woonplezier.

Voldoende ruimte voor economie in onze gemeente is echter al jaren een twistpunt. De aandacht ligt op ‘wonen.’ Zeker nu. Ondernemers visten daardoor vaak achter het net bij het verdelen van de schaarse ruimte die we hebben en als we niks zouden doen wordt dat alleen maar erger. Gelukkig laten we dat niet gebeuren. Eindelijk, na jaren soebatten, bepalen we dat 5% van de nieuwbouwruimte bestemd wordt voor zaken als cultuur, winkels, zorg of zakelijke dienstverlening. Daar stemt onze gemeeenteraad komende week over en daarmee leggen we het vast in de omgevingsvisie. En terecht. Zonder ondernemers geen banen. Zonder ondernemers geen reuring in de straat. Zonder ondernemers geen avondje uit en ga zo maar door.

Ruimte voor ondernemers is niet alleen goed voor de ondernemers zelf, het is essentieel voor de leefbaarheid van onze gemeente en daarmee voor iedereen. Het is geweldig dat de ruimte voor ondernemers nu eindelijk een centrale plek krijgt in onze ruimtelijke ordening.

(Louise Kortman , fractievoorzitter VVD)