Nieuws
Clean team Prinsenhof van start

In de wijk Prinsenhof in Leidschendam hebben betrokken bewoners een samenwerkingsverband afgesproken om mensen die zwerfafval opruimen bij elkaar te brengen. In de wijk waren namelijk al mensen die los van elkaar zwerfafval opruimen in hun eigen woonomgeving en door het meedoen aan World Cleanup Day is het idee ontstaan om deze mensen aan elkaar te koppelen. Nu gaat er steeds een groepje onderling samen de wijk schoonhouden en tevens lossen zij dan verstoringen van ondergrondse containers op en verhelpen zij in sommige gevallen illegale bij plaatsingen. Van andere zaken (illegaal geplaatst grofvuil) maken zij meldingen bij Avalex en handhaving en ook melden zij zaken als kapotte straatverlichting, kapot straatmeubilair of andere dingen bij de gemeente. Als er in de wijk nog mensen zijn die willen deelnemen aan het clean team dan kunnen zij zich aanmelden via B.P.G.Prinsenhof@gmail.com

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter