Mening
U zegt het maar: De blamage wordt steeds groter

Het stuk over Peter Heijnen, insider bij het bestemmingsplan Leidschenhage, https://vlietnieuws.nl/2021/10/30/bestemmingsplan-leidsenhage-mall-mening-van-een-insider/ , toont hoe rampzalig laag het niveau van betrokkenen was en is.

Wij lezers weten nu waar de heer Heijnen bij betrokken was, wat hem aanspreekt, waar hij energie van krijgt, waar hij mee dealt, welke vraagstukken hij moest doorgronden, wat er voor hem allemaal aan de orde kwam, wat hem voldoening geeft, waar hij naar geluisterd heeft en wat zijn passie is.

Fijn voor de heer Heijnen dat hij zo’n plezier in zijn werk heeft. Erg wrang voor de burgers die hij het plezier in hun woonomgeving ontnam.

Nergens gaat het er over dat hij werkte aan de oplossing van de problemen waar de burgers door zijn adviezen mee werden opgezadeld. Nergens blijkt dat de heer Heijnen iets deed met waar hij naar luisterde en dat hij zich, nu hij al zo lang bij dit project betrokken is, diep schaamt voor zo’n slecht resultaat. Als dat zijn passie is, heeft hij een merkwaardige passie.

Het is de taak van een gemeentebestuur om de belangen van de burgers te dienen. Dit stuk toont andermaal duidelijk aan hoe achteloos met die belangen is/wordt omgesprongen. Het is dringend nodig dat elke uitgave van belastinggeld door dit gemeentebestuur streng en vooraf gecontroleerd wordt door een externe partij, in dit geval de provincie.

In haar recente interview …. kwam de wethouder vanzelfsprekend niet verder dan dat de zorgen van de omwonenden serieus genomen worden. Ze had advies gevraagd. Maar iedereen weet dat advies vragen niet betekent dat er goed advies gegeven wordt. Deze wethouder weet dat kennelijk niet. Zij gaf niet toe dat de gebruikte verkeersmodellen voor deze locatie niet toepasbaar waren. Ook niet dat zij voor ondeskundige adviezen heeft betaald met geld van de burgers en ook niet dat de verkeersregels niet gehandhaafd worden. Nee, zij blijft vertellen dat het zo’n mooi winkelcentrum is. Kortom, ze stond met haar mond vol tanden. Zoals altijd. En ze doet niets. Zoals altijd.

Voor vertrouwen, het uitgangspunt voor de Wet Revitalisering Generiek Toezicht, het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitvoert, is in Leidschendam-Voorburg geen plaats. Voor provinciaal ingrijpen wel.

De blamage voor het gemeentebestuur wordt steeds groter. Voor de blamage van de wethouder en heer Heijnen hebben zij zelf gezorgd.

(naam inzender bij redactie bekend)