Nieuws
PvdA en D66: geen bezuiniging bibliotheek

Oppositiepartijen PvdA en D66 willen de bezuiniging op de gelden voor de bibliotheek van 100.000 euro per jaar vanaf 2023 schrappen. Dat blijkt uit een wijzigingsvoorstel dat beide partijen voor de begroting 2022-2025 hebben ingediend.

‘De bezuiniging op de bibliotheek is niet inhoudelijk gemotiveerd. In de periode 2023 -2025 wordt van de bibliotheek inzet verwacht op het versterkingsprogramma Leidschendam Noord. Daarnaast is in 2022 een verhuizing gepland van de vestiging Fluitpolderplein. De bezuiniging heeft tot gevolg dat of de dienstverlening beperkt wordt of dat er voor voorheen gratis dienstverlening een bijdrage wordt gevraagd. In beide gevallen werkt dat drempelverhogend voor het gebruik maken van de bibliotheek. Daarnaast wordt van de bibliotheek een transitie gevraagd naar een moderne en toegankelijke bibliotheek. Het is niet logisch de bibliotheek de druk van bezuiniging op de schouders te leggen en tegelijkertijd veel verandering te eisen’, stellen de indieners.

Oorspronkelijk moest de bibliotheek 325.000 euro inleveren. Dat bedrag is later terug gebracht tot 100.000 euro. GroenLinks steunt het voorstel niet ook al bedong die partij toen men toetrad tot de coalitie in september 2020 dat er niet bezuinigd werd op cultuur. De bibliotheek valt onder dat hoofdstuk bij de gemeente.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter