Nieuws
Lastenverhogingen gaan door

De door de coalitiepartijen in de begroting 2022 afgesproken lastenstijgingen voor de inwoners van bijna 30 euro, gaan door. Een voorstel van oppositiepartij GBLV om daarvan af te zien kreeg alleen steun van D66. Datzelfde gold voor de idee de hondenbelasting helemaal af te schaffen. Ook hier waren alleen GBLV en D66 voor.

Dat bleek bij de behandeling van de begroting 2022 in de gemeenteraad. Volgens wethouder Jan Willem Rouwendal (financiën) zouden beide voorstellen samen de gemeentekas jaarlijks 2,25 miljoen euro schelen.

De gemeenteraad besloot wel om een bezuiniging op de gelden voor de bibliotheek van 100.000 euro per jaar te schrappen. Tegen waren VVD, CDA en ChristenUnie-SGP. Daar naast werd unaniem bepaald dat de toeristenbelasting zoals die voor campings geldt (1,60 euro per persoon per nacht), ook gaat gelden voor overnachten op boerderijen. Boerderijen werden tot nu toe behandeld als hotels en daarvoor geldt een veel hoger tarief.

Andere besluiten:

= Bij nieuwbouwprojecten komt er een zelfbewoningsplicht voor kopers. Tevens dient er een anti-speculatiebeding te komen waarbij er de koper het gedurende 5 jaar niet is toegestaan om de woning door te verkopen. Daarnaast moet onder zocht worden of zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding ook toepasbaar zijn voor woningen die verkocht worden door woningcorporaties (alleen VVD tegen),

= Bij woningen moet het voor bewoners mogelijk worden een aansluiting voor het opladen van een elektrische auto te realiseren middels een zogenoemde kabelgoottegel (alleen VVD tegen),

= Om energie armoede tegen te gaan moet de gemeente geld dat men van de rijksoverheid krijgt gebruiken voor zaken als energie adviezen, energieboxen met isolatiemateriaal en vouchers voor de aankoop van energiebesparende producten (alleen GBLV tegen).

Een D66-voorstel om geen woningen meer te bouwen die meer dan 600.000 euro kosten werd aangehouden nadat bleek dat een meerderheid die voor die motie was (D66, CDA, GBLV, GroenLinks en PvdA) weg viel.

Volgens wethouder Rouwendal is de coalitie erin geslaagd middels een sluitende begroting voor elk van de jaren in de periode 2022 – 2025 een ‘vertrouwenwekkend toekomstperspectief’ te realiseren.

Hij becijferde dat de gemeente in de periode vanaf 2018, toen de coalitie aantrad, 23 miljoen euro te weinig van het rijk heeft ontvangen voor jeugdzorg en andere sociale voorzieningen. Dat tekort is voor tweederde opgevangen door een greep in de reserves en voor de rest door bijstellingen van beleid waarbij sociale- en maatschappelijke voorzieningen overeind zijn gebleven. ,,Er is alleszins een verantwoord beleid gevoerd’’, concludeerde de wethouder.

GBLV-woordvoerder Marien van Wijk stelde dat de coalitie sinds 2018 bitter weinig tot stand heeft gebracht. Hij sprak over een ‘ivoren toren’ waarin B&W zitten en verweet B&W gebrek aan kwaliteit, lef en bestuurlijke daadkracht. GBLV stemde tegen de begroting 2022.

D66-voorman Wouter Jorissen wees erop dat de begroting alleen sluitend kon worden door een extra uitkering van de rijksoverheid aan de gemeente voor de jeugdzorg van dik 4 miljoen euro. ‘Saved by the bell’, zo concludeerde hij richting wethouder Rouwendal.

Marie-Christine van der Gronde (GroenLinks) erkende dat de begroting niet ‘groen’ is en ook niet ‘links’. De begroting geeft volgens haar echter wel stabiliteit en dat is nu het hoogst haalbare, zo concludeerde zij. Het is juist nu belangrijk dat de gemeente er voor de inwoners kan blijven zijn, zei ze. GroenLinks trad eind 2020 toe tot de coalitie.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter