Nieuws
Definitief geen nieuwe Vlietbrug

Er komt definitief geen nieuwe brug over de Vliet in Leidschendam. De ruimtelijke reservering voor de oeververbinding is ‘definitief’ en ‘onomkeerbaar’ vervallen. Dat heeft de gemeenteraad uitgesproken door het aannemen van een door GBLV ingediende motie. Voor waren GBLV, D66, GroenLinks en PvdA, samen 21 stemmen. Tegen VVD, CDA en ChristenUnie-SGP; 13 stemmen.

Aanleiding voor de uitspraak was een informatieavond die de gemeente op 12 oktober organiseerde over de inrichting van Klein Plaspoel Polder (KPP) in Leidschendam. Daar werd een kaart getoond waarop met stippellijnen de brug werd aangegeven. Dit ondanks het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad de komst van die brug al tot twee maal toe had afgewezen. Vlietnieuws berichtte op 13 oktober over het voorval.

Wethouder Astrid van Eekelen noemde het tonen van de kaart in de gemeenteraad ,,fout, een blunder, stom.’’ De kaart had volgens haar niet getoond mogen worden. ,,In de huidige plannen voor KPP wordt geen rekening gehouden met de brug. Wij voeren eerdere besluiten van de gemeenteraad uit. Ik betreur het gebeurde.’’

Gemeenteraadslid Jeroen van Rossum (GroenLinks) zei ‘boos’ te zijn over de gang van zaken. Peter van Dolen (D66) bestempelde het voorval als ‘te bizar voor woorden’. Bianca Bremer (GBLV) stelde dat de gemeenteraad kennelijk niet serieus wordt genomen. Delroy Blokland (PvdA) noemde de gang van zaken ‘kwalijk’ en ‘niet acceptabel’.

CDA-fractieleider Ron van Duffelen zei dat de eerdere besluiten van de gemeenteraad over de brug gerespecteerd moeten worden. In een bijzin gaf hij echter aan dat de brugaanleg ‘voor dit moment’ geblokkeerd is. Zijn VVD-collega Louise Kortman betoogde dat de motie buiten de orde was. VVD en CDA hadden de brugbouw in hun programma’s staan voor de gemeenteraadsverkiezing 2018. Van de VVD is bekend dat men de brug weer wil noemen in het programma voor de gemeenteraadsverkiezing 2022.

In de aangenomen motie staat verder dat er op de gedachte plek in KPP waar de brugaansluiting zou komen, woningen gebouwd moeten worden: 40 procent sociale huur en koop, 30 procent middeldure huur en koop. Tevens wordt het B&W verboden de bestaande fietsbrug Sytwende om te bouwen tot brug voor autoverkeer.

Wethouder Van Eekelen zei dat de wensen inzake de woningbouw ‘grote financiële consequenties’ hebben. Voor de jaarwisseling wil zij middels een plan van aanpak – waar in de motie ook om werd gevraagd – reageren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter