Nieuws
Ernstige bodemvervuiling Vliethaven

De bodem op het bedrijfsterrein Veursestraatweg 280, 280A, 280B in Leidschendam is op een aantal plaatsen ernstige vervuild met zware metalen, olie en chemische verbindingen (PAK’s). De vervuiling zal moeten worden aangepakt voordat er ter plekke 79 woningen gebouwd kunnen gaan worden. Dat blijkt uit stukken van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Het opruimen van de vervuilingen is voor maart en april 2022 voorzien. Het gaat om een totaalgebied van 8800 vierkante meter. De vervuilde grond zal worden afgegraven. Dat gebeurt op verschillende diepten die uiteen lopen van 0,3 tot 2 meter. Een en ander is tevens afhankelijk van het toekomstige bovengrondse gebruik: tuinen en groen; bebouwing; verharding en infrastructuur (kabels, leidingen, riool). Alle bestaande gebouwen op het terrein worden gesloopt. Het gaat dan om een voormalig autobedrijf, garages, een busremise en een pand van de Nederlandse bibliotheken. Ook ondergrondse kelders dienen te verdwijnen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter