Mening
Blog: Niet praten, maar doen

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Wouter Jorissen, fractieleider D66)

Als ik tegen mensen vertel dat ik iets doe met politiek, dan wordt mij wel eens gekscherend het verwijt gemaakt dat het daarbij vooral gaat om veel praten, maar weinig gedaan krijgen. Probeer zo’n beeld maar uit iemands hoofd te praten. Over veel praten maar weinig gedaan krijgen gesproken. Graag bewijs ik het tegendeel in de praktijk. De resultaten van de raadsvergaderingen van deze week zijn daar uitstekende voorbeelden voor.

Er wordt het afgelopen jaar al veel gesproken over de woningnood. We hebben veel meer betaalbare woningen nodig. Tegelijk worden er voornamelijk dure huizen gebouwd. Dat terwijl je ziet dat huisjesmelkers en beleggers bij bosjes betaalbare huizen opkopen om ze vervolgens voor de hoofdprijs te verhuren.

Dat moet eens stoppen. De fractie van D66 heeft daarom een voorstel ingediend wat deze beleggers uit onze gemeente moet weren: de zelfbewoningsplicht. Als je een huis koopt in deze gemeente, moet je er ook zelf in gaan wonen. En dat voorstel is aangenomen. Eindelijk kunnen we dus een reële stap zetten naar meer betaalbare woningen. Doen dus.

Volgende maand volgt nog een voorstel om ook te stoppen met het bouwen van woningen die duurder zijn dan 6 ton. Want dure woningen hebben we, zoals ik zei, al genoeg.

Nog een mooi voorbeeld is een concrete stap die het mensen makkelijker maakt om een duurzame keuze te maken. Er zijn weinig laadpalen voor elektrische auto’s, en als je zelf geen oprit hebt is het lastig om je EV thuis op te laden, want een kabel over de stoep leggen mag niet. Een kabelgoottegel, waardoor de kabel in de stoep ligt en geen struikelgevaar vormt, is dan de ideale oplossing. Het voorstel van D66 om dit mogelijk te maken is ook aangenomen.

Dan de bibliotheek. De bieb krijgt een nieuwe vestiging en daar verwachten we een hoop van. Het moet een huiskamer zijn voor de wijk, en een steunpilaar in de samenleving. Maar ondanks die hoge verwachtingen vond de gemeente dat de bieb het ook wel met 100.000 euro per jaar minder kon. Niet als het aan ons ligt. En ook een voorstel om die bezuiniging terug te draaien is aangenomen.

Volgens mij is mijn punt wel duidelijk. In de politiek kun je ook dingen gedaan krijgen. Niet praten, maar doen dus.

(Wouter Jorissen, fractieleider D66)