Nieuws
Wegwerken voor bereikbaarheid de Mall

Wethouder Astrid van Eekelen is van plan toch iets aan de wegen rond de Mall te gaan doen nu de boel rond het winkelcentrum regelmatig vaststaat. Achter de schermen is zij bezig met ‘infrastructurele maatregelen’. Rond de jaarwisseling wil de bestuurder een voorstel presenteren inclusief een kostenplaatje. Om de parkeeroverlast van Mall-bezoekers in omliggende wijken tegen te gaan wil Van Eekelen ook over gaan tot ‘aanpassingen in de openbare ruimte’. Daarnaast wordt het parkeerregime aangepast.

Dat heeft de wethouder de gemeenteraad bericht. Voor de ombouw van Leidsenhage tot Mall werd steeds gesteld dat het omliggende wegennet niet aangepast hoefde te worden. Die stelling werd sinds de opening in maart nog steeds gehanteerd. Op drukke dagen zorgt Mall-bezoek echter voor een verkeerschaos in de hele gemeente. Een proef om bezoekers te verleiden hun auto op bedrijfsterrein Forepark te parkeren, is mislukt. Meer openbaar vervoer naar de Mall zit er ook niet in. Het voorstel waarmee de wethouder komt zal na presentatie met omwonenden en gemeenteraad besproken worden.

Van Eekelen is tevens in gesprek met Rijkswaterstaat om te proberen de werken aan de N14, ongelijkvloerse kruisingen in Leidschendam-Voorburg, zo snel mogelijk te laten starten. De besluitvorming zou losgekoppeld moeten worden van de verbreding van de A4. De werken aan de A4 liggen stil omdat er nieuwe berekeningen worden gemaakt over de hoeveelheid stikstof die door die werken vrijkomt. Eerder werd daarvoor een gebied van 5 kilometer langs de A4 bekeken maar de Raad van State heeft bepaald dat zit 25 kilometer moet zijn.

De werken aan de N14 stonden voor 2023 gepland. Daartoe had dit jaar echter een tracébesluit genomen moeten worden en dat gebeurd niet vanwege de stikstofproblemen bij de A4. B&W van Den Haag hebben hun gemeenteraad al laten weten dat de N14 pas in 2026 wordt aangepakt. Op die boodschap wilde geen van de andere partijen toen officieel reageren. Voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen in drie jaar uitgetrokken. De idee van Leidschendam-Voorburg om tegelijk boven de N14 een fietspad aan te leggen heeft Rijkswaterstaat afgewezen. Als de gemeente dat wil zal ze die voorziening zelf moeten betalen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter