Nieuws
Delfland werkt mee aan opheffen belemmeringen op ’t water

Hoogheemraadschap Delfland sluit zich aan bij de Vereniging Regio Water (VRW). Door het lidmaatschap wil Delfland, waar Voorburg onder valt, bijdragen aan de ontwikkeling van een vaarnetwerk waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de ecologie in en om het water en de invloed van varen op het watersysteem en de waterveiligheid.

De VRW is een netwerk van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, maatschappelijke organisaties en bedrijven dat het potentieel van vaarwater in de Randstad wil benutten voor toeristisch-recreatief gebruik. De vereniging werkt aan het opheffen van vaarbelemmeringen, met speciale aandacht voor de verbinding water, stad en land.

De VRW wil cultureel erfgoed over water toegankelijk maken en de kwaliteit van de leefomgeving versterken. De vereniging kijkt daarbij naar een goede balans tussen toerisme, bewoners, klimaatadaptatie, milieu, natuur en landschap.

Delfland wil recreatief medegebruik waar mogelijk faciliteren en ziet tegelijkertijd uitdagingen om de ontwikkeling van het vaarnetwerk goed af te stemmen op de ecologie, de waterkwaliteit, de waterveiligheid en het beheer van het watersysteem. De VRW is het platform om hierover afstemming te hebben. (foto Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter