Nieuws
1,3 miljoen voor inhalen onderwijsachterstanden

De gemeente heeft 1,3 miljoen euro van de rijksoverheid gekregen om onderwijsachterstanden die kinderen door de coronamaatregelen hebben opgelopen, aan te pakken. Het geld is voor de periode 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2023. Dat meldt wethouder Juliette Bouw.

De schoolbesturen hebben aangegeven aan dat er een aantal problemen zijn ontstaan door corona, aldus Bouw. ‘Deze problemen hebben te maken met opgelopen leerachterstanden, maar ook met sociaal-emotionele problematiek. De periode gedurende de coronacrisis kenmerkte zich door het wegvallen van het vaste ritme van de schooldag, isolatie en soms existentiële onzekerheid’.

‘Er lijkt sprake van meer schooluitval en leerlingen die ’onder de radar’/uit beeld van school zijn geraakt, toename van complexe problematiek, wegvallen van activiteiten (sport, cultuur) voor jongeren gedurende langere tijd met impact op de sociaal-emotionele ontwikkeling en algehele gezondheid, alsmede een grotere drempel om weer deel te nemen aan (school)activiteiten’.

‘Niet alle kinderen hebben de afgelopen periode op dezelfde wijze ervaren. Gelukkig zijn er veel kinderen die de coronaperiode onbezorgd hebben doorstaan. Maar voor de kinderen die dat geluk niet hadden, kunnen de rijksmiddelen ingezet worden om de opgelopen achterstand bij juist die groep in te halen’.

‘Met vertegenwoordigers van onderwijs en kinderopvang is een corona denktank samengesteld die enkele uitgangspunten heeft opgesteld die richting geven aan de inzet van de middelen. Hierbij is naast signalen uit kinderopvang en onderwijs gebruik gemaakt van informatie van jeugdconsulenten, leerplichtambtenaren en medewerkers die verbonden zijn aan de subsidietafel Opgroeien en opvoeden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter