Activiteiten
Gesprek over warmteleiding Rijswijk – Leiden

Gasunie is in gesprek met energiebedrijf Vattenfall over de aanleg van een warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden, over grondgebied van Leidschendam-Voorburg. Medio december willen de partijen knopen door hakken. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend gemaakt. De warmteleiding is in gevaar door het afhaken van de gemeente Rotterdam en het Warmtebedrijf Rotterdam voor het project.

De leiding zou een aftakking moeten worden van de leiding tussen Vlaardingen en Den Haag waarmee restwarmte uit het Rotterdamse havengebied naar Den Haag wordt gebracht als alternatief voor gasverbruik. Dit in het kader van de energie omwenteling. Bij de warmteleiding zijn de rijksoverheid en de provincie financieel betrokken. Gasunie en Vattenfall bespreken een ‘doorstart’ van het project Rijswijk – Leiden. In de regio Leiden zouden er 50.000 woningen mee bediend moeten worden.

Inmiddels hebben de rijksoverheid en Gasunie hebben besloten een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag aan te leggen. Beide partijen betalen de aanleg; Eneco zal warmte afnemen en leveren aan 120.000 woningen en andere gebouwen in Den Haag. De leiding moet in 2025 klaar zijn. De leiding biedt voldoende capaciteit om op termijn meer woningen, bedrijven en glastuinbouw langs het tracé van Rotterdam naar Den Haag van warmte te voorzien.