Nieuws
Meer bedrijfsterreinen nodig

In de regio Den Haag is tussen nu en 2030 tussen 74 en 151 hectare extra bedrijfsterrein nodig. Voor de periode 2030-2040 moet daar nog eens tussen 30 en 81 hectare bij komen. Dat is gebleken uit een onderzoek dat de provincie Zuid-Holland heeft laten doen.

Er is vooral behoefte aan ruimte voor grote distributiecentra. Er is wel ruimte op de bedrijfsterreinen Forepark, Hoornwijck en Oude Middenweg, doch niet voor deze vraag. Door de herontwikkeling van de Binckhorst moet er bovendien compensatie gevonden worden voor 15 hectare bedrijfsterrein die daar verdwijnt.

De provincie heeft alle betrokkenen nu opgeroepen voor 1 juli 2022 een visie inzake de bedrijfsterreinen te maken inclusief planning en locaties.

De onderzoekers zien een grote kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Enerzijds sluit het aanbod niet voldoende aan bij het type vraag. Anderzijds zien we dat ook binnen de regio aanbod niet altijd op de juiste locatie gelegen is.

Zij bevelen een nauwe samenwerking tussen gemeenten aan, het hoger bouwen op bedrijfsterreinen, een toenadering tussen gemeenten en bedrijven, het plannen van nieuwe ontwikkelingen op of bij bestaande bedrijfsterreinen waardoor geen nieuwe wegen of andere infrastructuur nodig zijn. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter