Nieuws
Terrein klaargemaakt voor komst rugbyclub

De gemeente heeft een stuk land aan de Groene Zoom, sportpark Westvliet Voorburg, in gereedheid laten brengen voor de komst van rugbyclub VRC. Het stuk grond is geëgaliseerd en ontdaan van alle restanten van eerder gekapte bomen en struiken.

De werkzaamheden hebben plaatsgevonden zonder dat een onderzoek naar mogelijke bodemvervuiling ter plaatse is afgerond. Bovendien heeft de gemeenteraad nog helemaal niet ingestemd met een krediet voor de aanleg van de VRC-accommodatie ter plekke.

Desgevraagd laat een woordvoerster van B&W weten dat er nu niet verder wordt gewerkt aan de aanleg. B&W zullen naar verwachting eind januari een concreet voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Als de raad daarmee akkoord gaat zou de nieuwe plek voor de rugbyclub in september 2022 gebruiksklaar kunnen zijn.

VRC moet op de huidige plek aan De Star in Leidschendam weg omdat daar woningbouw is voorzien.