Nieuws
800 miljoen voor toekomstbestendig Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland blijft fors investeren in een toekomstbestendige economie, mobiliteit, natuur, vitale landbouw, wonen en verduurzaming van de energievoorziening. In 2022 begroot de provincie €800 miljoen om haar ambities te realiseren. Dat staat te lezen in de Begroting 2022 die door Provinciale Staten is vastgesteld. Een grote uitdaging daarbij is om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden.
Gedeputeerde Jeannette Baljeu: ,,In de begroting 2022 komen een aantal ontwikkelingen samen, zowel op de inkomsten als uitgavenkant, die impact hebben op de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Aan de uitgavenkant geldt dat de komende jaren in het teken staan van de grote vraagstukken als energietransitie, woningbouw opgave, stikstofproblematiek en een groot aantal investeringsprojecten, zoals de RijnlandRoute, het HOV-net, maar ook extra inzet op beheer en onderhoud van onze wegen fietsverbindingen en groen en natuurgebieden.”

De ontwikkeling van de inflatie maakt dat de kosten voor de provincie stijgen. De provincie moet haar uitgaven hierop aanpassen. Baljeu: ,,We anticiperen hierop door weer indexatie toe te passen op onze uitgaven. Tot en met 2026 hebben we hier al middelen voor apart gezet. Om de continuïteit op al onze ambites te waarborgen stelt de provincie – over alle ambities heen – tot en met 2027 een bedrag van € 304 mln aan extra middelen beschikbaar voor haar ambities.”

Om structurele tekorten in de verdere toekomst te voorkomen laat de provincie de Motorrijtuigenbelasting vanaf 2022 weer meestijgen met de inflatie. Dit na een eerdere bevriezing. Concreet betekent dit voor de automobilist een verhoging van €2,- tot € 10,- per jaar (afhankelijk van gewicht auto). De extra baten komen ten goede aan de hele begroting. Hierdoor kan dit college tot 2028 belangrijke ambities van middelen voorzien.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter