Nieuws
N14: uitspraken bestuurders verschillen

De Zuidhollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen verschilt van mening met wethouder Astrid van Eekelen daar waar het gaat om werken aan de N14: het aanbrengen van ongelijkvloerse kruisingen in Leidschendam-Voorburg.

Dat blijkt uit een brief van Zevenbergen aan Provinciale Staten over de voortgang van het Rijksproject A4 Haaglanden – N14, waarin capaciteitsuitbreiding op de A4 (tussen de aansluiting N14 en de Ketheltunnel) en op de N14 bij Leidschendam is voorzien.

Afgelopen week deelde wethouder Van Eekelen mee in gesprek te zijn over het wijzigen van de volgorde in de werken zodat de N14 aangepakt kan worden voordat de A4 wordt aangepakt.

Zevenbergen meldt dat Rijkswaterstaat nu een nieuwe planning maakt voor het hele project A4-N14. Dat is inclusief een zogenoemd tracébesluit. Dat had er op 31 maart 2021 al moeten zijn maar is vertraagd door nieuwe berekeningen inzake stikstof dat door de werken vrijkomt en neerslaat in de natuur.

Pas als het tracébesluit er is kan er een Bestuursovereenkomst A4 Haaglanden – N14 tussen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland gesloten worden. Daarin worden afspraken vastgelegd over maatregelen tijdens de realisatie van het project en de wijze waarop partijen zullen samenwerken, aldus Zevenbergen.

‘Eventuele noodzakelijke nadere detailleringen van afspraken zullen daarna separaat worden vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst A4 Haaglanden – N14. Overigens worden er momenteel wel aparte (ontwerp)afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over de afstemming van het project A4 Haaglanden – N14 met het aansluitende provinciale project N211 Wippolderlaan en over de aansluiting A4-N223, vooruitlopend op het Tracébesluit’. De N14 noemt de gedeputeerde niet.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter