Nieuws
Verhoging van de vermogensnorm kwijtschelding

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over verruiming van de vermogensnorm bij kwijtschelding van de lokale belastingen. Gemeenten en waterschappen mogen voor AOW-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten de vermogensnorm ophogen met maximaal € 2.000,-. Dat is van € 2.269,- tot € 4.269,-.

Hoogheemraadschap Delfland (waar Voorburg onder valt) stemt in met het voorstel van de Regionale Belasting Groep (RBG), die de belastingen int voor enkele gemeenten en voor Delfland, om de verruiming toe te passen. Hierdoor kunnen meer mensen gebruik maken van de regeling. Als alle deelnemende overheden binnen de RBG instemmen met de aangepaste regeling, gaat deze in vanaf 1 januari 2022.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter