Nieuws
Verbinding Den Haag CS-Rijswijk-Delft niet gepland

In de oorspronkelijke plannen voor een hoogwaardige openbaarvervoer verbinding (HOV) met Den Haag CS als centraal punt, was geen verbinding Den Haag CS – Binckhorst – Rijswijk – Delft opgenomen. Het ging uitsluitend om een HOV tussen Den Haag CS – Binckhorst – Station Voorburg – Zoetermeer met lijnen vanuit Den Haag CS naar Scheveningen en Moerwijk.

Dat blijkt uit stukken van de zogenoemde Verstedelijkingsalliantie: een samenwerkingsverband van de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Rijswijk, Den Haag, Zoetermeer en Leiden waarbij ook de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn aangesloten. De alliantie werd eind 2017 formeel opgericht.

In de stukken gaat het om de bouw van 170.000 extra woningen tot 2040. Daarvan moeten er 150.000 voorzien zijn van HOV. Dat openbaar vervoer wordt als een ‘randvoorwaarde’ voor de woningbouw bestempeld en als een kwalitatieve factor.

In het plan Bereikbaarheid Binckhorst staat de verbinding Den Haag CS – Binckhorst – Rijswijk – Delft wel als HOV. Bewoners van Voorburg-West (met name omgeving Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan) en Rijswijk (omwonenden Geestbrugweg) lopen daar tegen te hoop.

Hoe de HOV Rijswijk/Delft in de plannen terecht is gekomen is niet meer na te gaan. Vandaar dat alle betrokken partijen (rijksoverheid, provincie, MRDH, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk) voor de zomer hebben besloten de hele afweging opnieuw te gaan doen.

De HOV Rijswijk/Delft wordt gemotiveerd met de wens van Den Haag om de verkeersoverlast op het Rijswijkseplein te verminderen door tramlijn 1 (naar Delft) daar weg te halen en via de Binckhorst te gaan laten rijden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter