Nieuws
‘Misstanden’ Stompwijkseweg aantonen

De Adviesraad Stompwijk maakt zich grote zorgen over de toestand van de Stompwijkseweg. De betonkoppen aan de kant van het water steken steeds verder uit. Daardoor gaan fietsers midden op de weg rijden. Dat verhoogt de onveiligheid. De Adviesraad overweegt nu een externe deskundige aan te trekken met kennis en kunde om de misstanden aan te tonen.

De Stompwijkseweg is in de jaren 2017-2018 in opdracht van de gemeente onder handen genomen. De damwand bij het water werd verstevigd en op sommige plaatsen vervangen, het hele wegdek werd opnieuw gelegd. Het project, dat werd uitgevoerd door BAM, kostte de gemeente 7,3 miljoen euro. Sinds 2020 is de gemeente weer de beheerder van de weg. BAM heeft wel een garantie van vijf jaar op de werken afgegeven.

In juni berichtte Vlietnieuws dat de Stompwijksweg weer was vervallen tot een hobbelpad door hobbels en kuilen aan de waterkant en wielsporen op andere stroken. Volgens een woordvoerder van de gemeente kon er echter weinig aan de problemen gedaan worden. De hobbels en kuilen kunnen alleen aangepakt worden als de hele weg opnieuw wordt bestraat. Dan zou het middel erger zijn dan de kwaal. Het per geval aanpakken van het euvel zou de stevigheid van het wegdek als geheel aantasten, en daarmee de kwaliteit van het werk.

Oorzaak vormen vooral palen die gebruikt zijn voor het verstevigen van de kademuur, in relatie tot het feit dat de weg op kwetsbare veengrond ligt. Daarbij komt dat de belasting van de weg door melkauto’s toeneemt. Her en der zorgen ingrepen door nutsbedrijven ook voor extra problemen. Omdat de problemen zich aan de kant van het water, waar een fietsstrook ligt, voordoen is de weg nog veilig. De weg wordt jaarlijks geïnspecteerd, zo werd toen zijdens de gemeente meegedeeld.

De Adviesraad Stompwijk heeft de zaak naar eigen zeggen diverse malen aangekaart bij de gemeente doch men krijgt daar geen inhoudelijke reactie anders dan de stelling dat de afwijkingen binnen de gestelde normen vallen. De onafhankelijke deskundige zou een objectief onderzoek moeten gaan doen naar de Stompwijkseweg.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter