Nieuws
Afvaldumping blijft toenemen

Het aantal dumpingen van grof vuil in de gemeente beliep in september 354. Dat zijn er 82 meer dan in september 2020 en 124 meer in vergelijking met september 2019. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad bericht in een afvalbrief. Maar 31 inwoners belden Avalex in september om hun grof vuil te komen ophalen; het gebruikelijke maandelijkse aantal.

De wethouder noemt het aantal dumpingen ‘hoog’ en spreekt van een landelijke trend. Maatregelen kondigt zij niet aan anders dan de verspreiding van een poster in meerdere talen in de Leidschendamse wijk Prinsenhof waarop staat dat grofvuil gratis kan worden aangeboden of weggebracht.

De wethouder signaleert ook een nieuw probleem: de dumpen van papier en karton bij containers. Inwoners bestellen steeds meer online en hebben kennelijk geen zin de grote dozen te vouwen of klein te maken zodat ze in de containers passen. Bekeken wordt nu of Avalex kan gaan werken met mobiele omgebouwde zeecontainers waarin mensen hun afval kwijt kunnen. Dat systeem is er echter pas in 2023.

Dit jaar produceert elke inwoner 217 kilo restafval. Dat is weliswaar minder dan vorig jaar (226 kilo) doch ver boven de nagestreefde 100 kilo per persoon, zo geeft Van Eekelen aan. Ze stelt dat nascheiding bij 50 tot 60 procent van dat afval mogelijk is. Dat wil zeggen dat er na inzameling waardevolle grondstoffen uitgehaald worden.

In 2022 wordt nascheiding ingevoerd bij afval van inwoners in flats. Dan wordt er ook PMD (plastic, metaal, drankverpakkingen) uitgehaald. Als het goed loopt worden ondergrondse containers voor PMD in hoogbouwwijken omgezet in containers voor restafval. Van de PMD die nu in ondergrondse containers terecht komt wordt bijna 90 procent afgekeurd. Bekeken wordt nu of ook daarop nascheiding toegepast kan gaan worden.

De gemeente zal Avalex komend jaar 9,3 miljoen euro voor de diensten van het bedrijf moeten betalen. Dat is 100.000 euro meer dan waarop was gerekend. Daarnaast stijgt de rekening voor afvalverwerking. Die beloopt dit jaar 2 miljoen euro. Een rijksbelasting op afvalverbranding stijgt per 1 januari en er komt een CO2 (kooldioxide)-heffing bij. (foto Ap de Heus)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter