Nieuws
Wethouder handhaaft bouwplan bij station

Den Haag handhaaft het bouwplan bij station Laan van Nieuw Oost Indië inclusief de woontorens van 125, 100 en 75 meter hoogte. Dat heeft wethouder Anne Mulder zijn gemeenteraad kenbaar gemaakt. Die beslist op 25 november. In de torens komen 1000 tot 1200 woningen waarvan 15 procent sociale huur.

Volgens Mulder kan het plan niet gewijzigd worden wegens bindende afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Wordt het plan toch aangepast dan kan dat ertoe leiden dat het financieel niet meer haalbaar is en helemaal niet doorgaat. Den Haag is dan schadeplichtig richting de ontwikkelaar. Bovendien moet een rijkssubsidie worden terugbetaald.

Mulder wijst er verder op dat het lager maken van de torens ertoe leidt dat de gebouwen ‘dikker’ worden en er dus veel minder ruimte resteert voor verblijf en groen. Hij brengt verder onder de aandacht dat een voorzien gebouw evenwijdig aan het spoor al geschrapt is. Dat scheelt 50.000 vierkante meter op het totale bouwplan dat nu nog 130.000 vierkante meter omvat.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter