Nieuws
Sloop Totalkantoor aanstaande

De sloop van het al jaren leegstaande Total-kantoor, Oosteinde/Oude Trambaan Leidschendam, is aanstaande. Het is de bedoeling dat het gebouw in het eerste kwartaal van 2022 tegen de vlakte is gegaan, en de brokstukken zijn afgevoerd.

Dat blijkt uit stukken die aannemer Eijkelboom bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft ingediend. Dit tezamen met een saneringsplan voor bodemvervuiling die ter plekke is aangetroffen.

Amvest wil op de plaats van het Total-kantoor en de achter het kantoorgebouw liggende parkeerplaats zes appartementengebouwen realiseren: vijf die achter elkaar haaks op de J.D. Zocherstraat staan en een zesde U-vormig gebouw aan de Oude Trambaan. Voor de bouw is 2,5 jaar uitgetrokken. Er zouden zo 295 woningen moeten ontstaan.

Nadat het Total-kantoor is verdwenen moet 48 vierkante meter grond ontdaan worden van een ernstige kopervervuiling. Op nog eens 600 vierkante meter grond zijn zware metalen in de bodem ontdekt. Die vervuiling wordt afgedekt met de betonvloer van de te bouwen flats. Daarbuiten wordt over de vervuiling een leeflaag van een meter dikte aangebracht. ODH heeft met deze aanpak ingestemd.

Uit de stukken blijkt verder dat er onder de te bouwen flats geen kruipruimten of garages voor de auto’s van de toekomstige bewoners komen. Waar die hun voertuigen dan wel kwijt kunnen, is onduidelijk.

Het Total-tankstation gaat na dit jaar dicht. Het staat op gemeentegrond. Begin 2022 wil de gemeente de grond ter koop en ontwikkeling aanbieden. Bij bebouwing kan worden afgeweken van bestaande rooilijnen en voorschriften inzake bouwhoogte.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter