Mening
Blog: Verkiezingskoorts

De gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 is nog ver weg. De campagne van de verschillende partijen moet formeel nog starten.

Daar kunnen coalitiepartij CDA en oppositiepartij GBLV kennelijk niet op wachten. CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks en GBLV-fractieleider Frank Rozenberg zijn elkaar nu al in de jaren gevlogen. Waarbij de laatstgenoemde wordt bijgestaan door GBLV-lijsttrekker, en gemeenteraadslid, Bianca Bremer.

Inzet van de strijd, die per twitter wordt uitgevochten, vormen uitlatingen van de directrice van de basisschool De Springplank, gevestigd in de Leidschendamse wijk Prinsenhof. Zij verklaarde daags nadat de gemeenteraad tot een Versterkingsprogramma voor onder andere die wijk had besloten (kosten 10 miljoen euro), dat de kinderen die op haar school komen vrijwel niets kunnen. En ze verweet de gemeente niets aan die toestand te doen.

Nu was GBLV in 2020 initiator van het Versterkingsprogramma. Verantwoordelijk wethouder is Juliette Bouw (CDA). GBLV is totaal niet gecharmeerd van de wethouder en heeft dat ook herhaaldelijk publiek laten blijken. Een boodschap die ze bij het CDA natuurlijk ook kennen.

Geen wonder dus dat Rozenberg pleitte voor een wethouder die na de gemeenteraadsverkiezing echt durfde doorpakken op dit beleidsonderdeel. Hendriks repte daarop over ‘armen uit de mouwen te steken’ en ‘met enkels in de modder staan’. Hetgeen Rozenberg ertoe bracht cynisch te vragen of de CDA’er hier nu afstand dan wel afscheid nam van de eigen wethouder.

Daarmee bond hij de kat de bel aan. Hendriks reageerde fel. Hij verweet Rozenberg zijn woorden te verdraaien, dingen aan elkaar te koppelen die niets met elkaar te maken hadden, een ‘smerig’ politiek spel te spelen.

De CDA’er ging echter nog een stap verder. Hij suggereerde dat ook GBLV genoeg heeft van het optreden van de eigen voorman. Rozenberg was door zijn eigen partij ‘afgevoerd’ zo stelde Hendriks. Met als toevoeging ‘opgeruimd staat netjes’.

Nadat ook Bianca Bremer zich in de discussie had gemengd gooide Hendriks nog wat meer olie op het politieke vuur. De hele zaak toonde volgens hem aan waarom GBLV ongeschikt is om na de stembusgang deel te nemen aan een college van B&W; een coalitie om Leidschendam-Voorburg te besturen.

Nu reageert Jan Hendriks via twitter wel vaker impulsief, ongenuanceerd. Naar eigen zeggen kan hij dat ook doen omdat hij zijn beroepsmatige loopbaan al achter de rug heeft. Hoe dan ook, de CDA’er geeft wel een signaal af richting Rozenberg en GBLV. Een signaal van antipathie.

Feit is dat Frank Rozenberg weinig vrienden heeft in de gemeenteraad. Sterker nog, er is geen enkele partij die na de stembusgang van maart 2022 met GBLV in zee wil als Frank Rozenberg daarvan deel uit maakt.

Dat weten ze binnen GBLV ook. Probleem is echter dat men daar de huidige fractieleider en ‘boegbeeld’ van de partij niet kan laten vallen. Een dilemma. Mét Frank Rozenberg lukt het niet aan een toekomstige coalitie deel te nemen; zónder Frank Rozenberg leidt de partij gezichts- en stemmenverlies.

GBLV kwam bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen als sterkste partij uit de bus, nog voor de VVD. Aangezien beide partijen niet met elkaar door één deur kunnen (ook weer vanwege Rozenberg) werd de gemeente veroordeeld tot een wankele coalitie – één stem meerderheid in de gemeenteraad – van VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie-SGP die tijdens de rit werd aangevuld door GroenLinks om daarna weer verlaten te worden door de PvdA.

Iedereen is het er nu wel over eens dat een coalitie met één stem meerderheid niet werkt. Hoogstens verlammend. En dat het voor een stabiel bestuur wenselijk zou zijn als GBLV en VVD samen een coalitie vormden, eventueel aangevuld met een derde partij.

Achter de schermen worden wel pogingen ondernomen om GBLV en VVD bij elkaar te brengen. Pogingen die nota bene gedragen worden door GroenLinks. Maar ook hier stuit men op de persoon Frank Rozenberg.

Jan Hendriks heeft Rozenberg nu afgeschreven, zich beroepende op bewegingen binnen GBLV zelf. Desgevraagd laat de CDA’er weten zich te baseren op ‘geruchten’ in het politieke circuit. Verder wil hij zich er niet over uit laten. Hoe dan ook, de verkiezingsstrijd is begonnen.