Nieuws
Samenwerking voor binding internationaal talent

Net zoals in de rest van Nederland zijn de arbeidstekorten in Zuid-Holland groter dan ooit. Om deze op te lossen wordt geïnvesteerd in het werven van arbeidskrachten in Nederland zelf, maar ook het buitenland. Vooral voor HB)- en WO-banen in sectoren als Life Sciences & Health, High Tech en Maritiem is er behoefte aan extra internationale arbeidskrachten.

Er bestaan al veel initiatieven om internationale werknemers te werven en binden aan Zuid-Holland. Om deze te versterken en te bundelen binnen één programma én om Zuid-Holland te positioneren als de regio waar het voor internationaal talent goed werken en wonen is, is het Human Capital Deelakkoord Internationaal Talent Programma ondertekend.

Het programma kent 3 pijlers: het aantrekken van internationaal talent; behouden van (internationaal) talent; ondersteuning aan werkgevers in het aantrekken van internationaal talent. Zuid-Holland krijgt een online portal, waar zowel ondernemers als internationaal talent meer informatie kunnen vinden. ,,Met dit portal kunnen we de behoeften van ondernemers in de regio borgen en inzoomen op wat Zuid-Holland voor internationaal talent te bieden heeft”, aldus Rinke Zonneveld van InnovationQuarter.

Gedeputeerde Willy de Zoete: ,,Onze eerste inspanning in deze dichtbevolkte provincie ligt in het verhogen van de arbeidscapaciteit en het opleiden van de aanwezige beroepsbevolking voor functies waar in de toekomst behoefte aan is. Daarnaast zal het steeds nodig blijven, om de Zuid-Hollandse economie slagvaardig en innovatief te houden, om naast onze eigen werknemers, ook internationale (kennis)medewerkers aan te trekken. Een deel daarvan studeert op onze hogescholen en universiteiten. Het Human Capital Deelakkoord Internationaal Talent Programma versterkt de samenwerking tussen overheden, bedrijven, MKB en VNO-NCW en onderwijsinstellingen en draagt zo bij aan het vinden, binden en behouden van de juiste mensen voor de juiste banen in een innovatief, concurrerend Zuid-Holland.” (foto Prov. ZH)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter