Nieuws
Een ton voor verwerking van groen afval
De provincie geeft een extra impuls aan een project waarbij groenafval van midden- en kleinbedrijven een tweede leven krijgt; bijvoorbeeld als biogas of als geheel nieuw product. Gedeputeerde Meindert Stolk heeft daartoe een cheque van ruim 100.000 euro aan Philip Troost, oprichter van GroenCollect, overhandigd.
GroenCollect haalt het groenafval bij ondernemers op als gescheiden stromen. De elektrische voertuigen brengen deze stromen naar de ‘biohub’ van GroenCollect. Via deze biohubs kunnen ondernemers nieuwe toepassingen maken van deze kant-en-klare grondstoffen. Zoals Alain van Zwol (Biomi-Farming) waar insecten de reststromen ‘opwaarderen’ tot onder meer diervoeder en bodemverbeteraar. Van reststromen waar niet direct een afnemer voor is wordt biogas gemaakt.
,,GroenCollect zorgt er dus voor dat vraag en aanbod samenkomen. Met de biohubs lossen we de mismatch op tussen de ontdoener van een materiaal en de innoverende ondernemers met een vraag naar grondstoffen. Door de barrières op te heffen dragen we bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie”, aldus Phillip Troost.

De subsidie komt voor GroenCollect op een goed moment. Phillip Troost heeft namelijk de ambitie om hard te groeien: “We hebben nu 4 locaties in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Binnen 2 jaar moeten 13 locaties landelijke dekking verzorgen waar jaarlijks 25 miljoen kilo organisch materiaal wordt omgezet naar producten en energie voor de lokale omgeving.”

Meindert Stolk: ,,In Zuid-Holland willen we in 2050 volledig circulair (er ontstaat geen afval meer; alles wordt hergebruikt, red.) zijn. Dat kan alleen als we daar samen de schouders onder zetten, met kennis van onderzoekers, innovatieve ideeën van ondernemers en overheden die hierbij ondersteunen. Daarom brengen we al deze partijen bij elkaar. En ben ik blij dat we innovaties als die van GroenCollect op deze manier een zetje in de rug kunnen geven.” (Foto Provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter