Nieuws
Onderzoek: hoe sterk zijn onze spoordijken?

Hoe sterk zijn onze spoordijken? Dat is een belangrijke vraag, omdat treinen zwaarder en sneller worden én vaker rijden. ProRail wil weten of de spoordijken dit aankunnen. Daarom heeft de spoorbeheerder vier ingenieursbureaus gevraagd om dit in kaart te brengen. Sweco, Arcadis, Witteveen + Bos en Royal HaskoningDHV zijn gestart met het onderzoeken van de eerste trajecten. Het project gaat enkele jaren duren.

In Nederland is er meer dan 3000 kilometer aan spoordijken, de verhoogde ondergrond onder het spoor. En daar ligt zo’n 7000 kilometer spoor op. Tachtig procent van de spoordijken is voor 1920 gebouwd met de kennis en kunde van toen. De mobiliteitsgroei van de komende jaren heeft grote impact op het spoor. Er gaan meer treinen rijden, die ook nog zwaarder en sneller zijn. Daardoor worden de spoordijken steeds zwaarder en anders belast. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten en soms tot tijdelijke maatregelen, zoals het invoeren van snelheidsbeperkingen voor treinen vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond.

Ook de klimaatverandering van de komende jaren krijgt invloed op de stevigheid van onze spoordijken. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen in juni en juli in Limburg zijn actuele voorbeelden daarvan. De uitdaging voor ProRail is om meer kennis te krijgen over de opbouw van onze spoordijken.

De vier ingenieursbureaus werken in drie fasen: het in kaart brengen van de spoordijken met ondergrondmodellen, het in kaart brengen van de gevonden risicolocaties en als laatste het maken van schetsontwerpen voor die risicolocaties. In het raamcontract voor de komende jaren vraagt ProRail op afroep verschillende trajecten uit te werken. Het streven is om eind 2022 de eerste fase voor heel Nederland gereed te hebben.

Naast de landelijke netwerkanalyse zijn recent TUDelft en Deltares gestart met wetenschappelijk onderzoek naar het (dynamisch) effect van treinen op de ondergrond. In combinatie met de netwerkanalyse kan zo een compleet beeld worden gevormd van de locaties waar men  maatregelen moet nemen. (foto ProRail)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter