Nieuws
‘Auto niet belangrijk’

De gemeente Den Haag gaat ervan uit de veel van de mensen die straks bij Station Laan van Nieuw Oost Indië in de daar te bouwen 1000 tot 1200 woningen gaan wonen, het hebben van een auto niet belangrijk vinden. Dat blijkt uit antwoorden die de gemeente heeft gegeven op vragen van omwonenden over de parkeeroverlast die de nieuwkomers gaan veroorzaken, ook in de Voorburgse wijken Noord en Bovenveen.

‘Voor de gemeente is mobiliteitstransitie een randvoorwaarde voor de ontwikkeling. Gemeente zet in op bereikbaarheid van voetgangers en fietsers en bouwen nabij OV-knooppunten. Heel veel wijst erop dat de doelgroepen die de ontwikkelaar voor dit project ziet, het bezit van een eigen auto niet belangrijk vinden. De kosten van het bezit en gebruik van een auto besteden zij aan stedelijk leven; als er al een auto nodig is dan wordt die gehuurd via een aan de ontwikkeling gekoppeld deelauto-aanbieder’.

‘Vooralsnog wordt ruim de helft van het aantal te realiseren parkeerplaatsen daarvoor bestemd. Door fietsstallingen op de begane grond aan te bieden, en plekken vrij te maken voor het aanbieden van elektrische fietsen en bakfietsen en servicediensten wordt het gebruik van de fiets zoveel mogelijk gestimuleerd. Het aantal parkeerplaatsen in het project zou toereikend moeten zijn voor toekomstige bezoekers en bewoners. Nieuwe bewoners krijgen geen parkeervergunning. We hopen hiermee doelgroepen aan te trekken die ervoor kiezen geen auto te hebben, maar liever gebruik maken van OV en fiets’.

Den Haag wil auto’s uit het gebied weren. Parkeren op straat is verboden. Het aantal parkeerplekken is de helft van de norm die de Hofstad normaliter hanteert. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter