Nieuws
Bomenhub met lokaal groen

Op Schakenbosch is een zogenoemde ‘bomenhub’ ingericht. Hier kunnen gedurende de wintermaanden jonge zaailingen vanuit de hele gemeente tijdelijk worden ingekuild tot ze elders een nieuw leven als toekomstige volwassen boom tegemoet kunnen gaan. De officiële opening van de hub is verricht door wethouder Floor Kist.

Bij de opening benadrukte de wethouder het belang van streekeigen bomen, zoals er volop staan op Schakenbosch, voor de plaatselijke biodiversiteit. Immers, inheemse bomen zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en zij werken het beste samen met het lokale bodemleven. Ook noemde hij het belang van bomen voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking.

De organisatie van het project is in handen van Wijkleercentrum Alles voor Elkaar en jeugdinstelling Schakenbosch, die het initiatief ontwikkelden in samenwerking met MeerBomenNu en met Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg. De instelling van een eigen opslag voor zaailingen is een vervolg op de oogst van vele overdadige zaailingen op Schakenbosch in februari door vrijwilligers van Duurzaam en van MeerBomenNu. Toen werden 2000 op Schakenbosch geoogste zaailingen ingekuild in Hoofddorp. Voortaan kan dat dus in onze eigen gemeente.

Gedurende de wintermaanden zullen vrijwilligers de bomenhub verder inrichten en voortgaan met de oogst van zaailingen. Momenteel wemelt het park weer van overdadige zaailingen die veelal geen lang leven beschoren is. Het zijn echter wel levensvatbare jonge boompjes van soorten zoals els, es, kornoelje, lijsterbes, walnoot en vele andere veelal inheemse boomsoorten. Nu kunnen ze dus na een korte rustperiode op een geschikte plek in onze gemeente of elders in Zuid Holland worden uitgeplant.

Wilt u een keer meehelpen met oogsten? De eerstvolgende oogstdag op Schakenbosch is zaterdag 18 december. Aanmelden kan op meerbomen.nu

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter