Nieuws
Reservering 4-sporen Station Voorburg bindend

De reservering die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in het Omgevingsprogramma hebben opgenomen voor het viersporig maken van de treinverbinding Den Haag CS – Gouda via Station Voorburg, is bindend voor de gemeente.

Dat heeft een zegsman van de provincie desgevraagd laten weten. Indien de gemeente de reservering niet opneemt in een bestemmingsplan kan het provinciaal bestuur de gemeente daartoe dwingen via een aanwijzing.

Voor het gebied geldt nu het bestemmingsplan Voorburg-West/Park Leeuwenbergh. Dat werd in augustus 2016 onherroepelijk vastgesteld. In het plan wordt geen rekening gehouden met het viersporig maken van het traject. Wel wordt gerept over gronden die aangewezen zijn voor spoorwegen met daarbij behorende bermen, groenvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van spoorwegverkeer.

Zoals Vlietnieuws eerder berichtte bezitten NS/ProRail een strook grond langs de bestaande spoorbaan aan de kant van Voorburg-West. Er liggen ook rapporten voor een bovengrondse uitbreiding van Station Voorburg aan de kant van het Stationsplein.

Het geheel is van belang nu rijksoverheid, provincie, metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag én gemeente Leidschendam-Voorburg plannen maken voor een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg en Zoetermeer. Daarvoor is een lightrail (een tram die op treinrails rijdt) gedacht.

Nadat de consequenties van zo’n verbinding duidelijk werden heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zich tegen een bovengronds traject gekeerd, daarin later gesteund door B&W. Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen heeft herhaalde malen laten weten dat de gemeente als bevoegd gezag het laatste woord had. Daarmee wekte zij de indruk dat de gemeente haar onwelgevallige ontwikkelingen kon tegen houden.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter