Nieuws
Subsidies voor energiebesparing

B&W hebben voor komend jaar 350.000 euro gereserveerd als subsidie voor isolatie en het aanleggen van een groen dak. Daarnaast is er 250.000 euro uitgetrokken om de rente die inwoners moeten betalen voor leningen bij het Nationaal warmtefonds voor energiebesparende maatregelen, extra te kunnen verlagen. In 2022 geldt de regeling ook voor inwoners boven 75 jaar en/of inwoners die in een kwetsbare financiële positie zitten.

Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal bekend gemaakt. De 350.000 en 250.000 euro zijn gelijk aan de bedragen die dit jaar beschikbaar waren. Bij isolatie geeft de gemeente 20 procent subsidie, bij een groen dak 25 procent. Met de maatregelen die door de subsidies zijn doorgevoerd werd in 2020 de uitstoot van CO2-broeikasgassen met 2 miljoen kilo beperkt. Dat gebeurde vooral door de installatie van zonnepanelen waarvoor toen ook nog subsidie werd gegeven.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter