Nieuws
Subsidieverdeling 2022 bekend

De gemeente keert komend jaar 10,34 miljoen euro aan subsidies uit aan vijf zogenoemde ‘subsidietafels’: overleggen van maatschappelijke organisaties rond bepaalde thema’s waarvoor zij activiteiten uitvoeren. Woej is met 2,2 miljoen euro de grootste subsidieontvanger gevolgd door SenW met 1,8 miljoen, de bibliotheek met 1,8 miljoen en Kwadraad maatschappelijk werk met 1,7 miljoen euro.

Dat blijkt uit een opgave van wethouder Floor Kist aan de gemeenteraad. Vanwege het feit dat dit jaar een aantal activiteiten door de coronapandemie niet doorgingen, zijn die verschoven naar 2022. Daarvoor is nog 77.000 euro extra nodig. Dat wordt nog in de reeds door de gemeenteraad goedgekeurde begroting 2022 verwerkt.

Bij de vijf subsidietafels gaat het om: Betrokken en inclusief (1,69 miljoen), Financieel zelfredzame inwoners/integratie/taalvaardigheid (959.000 euro), Opvoeden en opgroeien (1,93 miljoen), Basisvaardigheden en taalontwikkeling (2,6 miljoen) en Zelfredzame inwoners (3,2 miljoen).

De plannen voor 2022 zijn vrijwel gelijk aan die van 2021. In het tweede kwartaal van 2022 willen de betrokken organisaties verantwoording afleggen van hun activiteiten. In totaal krijgen 37 organisaties in 2022 via de subsidietafels geld.