Nieuws
Jonge asielzoekers naar de Binckhorst

Aan de Jupiterkade in de Binckhorst worden vanaf december 2021 tot en met februari 2023 alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen. Medio december 2021 kunnen de eerste 20 jongeren opgevangen worden. Vanaf februari 2022 is de locatie geschikt voor maximaal 58 jongeren. Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Den Haag heeft gehoor gegeven aan het verzoek van het Rijk om noodopvang voor asielzoekers beschikbaar te stellen..

Op de Jupiterkade, hoek Binckhorstlaan, onder de rook van Voorburg-West staan 29 huisjes die al eerder zijn gebruikt voor huisvesting van statushouders. Deze huisjes staan nu leeg en kunnen op zeer korte termijn gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers. Het gaat om jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal twee jongeren per huisje huisvesten.

De begeleiding, opvang en bewaking in en rond het terrein van de Jupiterkade worden geregeld door het COA. De jongeren krijgen 24 uur per dag begeleiding en worden binnen drie maanden na plaatsing naar school begeleid. Daarnaast zorgt het COA ook voor dagbesteding. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning worden de jongeren gekoppeld aan een gemeente voor huisvesting. Dat is niet per se de gemeente Den Haag.