Nieuws
Maximaal 325 woningen op Schakenbosch

Er komen maximaal 325 nieuwe woningen op landgoed Schakenbosch. Het college van B&W garandeert dat. Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal het GBLV-gemeenteraadslid Arnold Brans laten weten. Die had ontdekt dat de zogenoemde plankaart bij het bestemmingsplan Schakenbosch de bouw van meer woningen zou toestaan.

Rouwendal stelt dat de 325 exclusief de zeven reeds op Schakenbosch staande woningen berekend is. Daarnaast stelt de wethouder dat de ontwikkelaar nog het verzoek kan indienen om het aantal te bouwen woningen met vijf procent (16 woningen) te verhogen. Dat verzoek is nog niet gedaan. Indien het wel wordt gedaan dan kan B&W eisen dat die in het goedkope dan wel middeldure segment vallen.

De wethouder laat verder weten dat de ontwikkelaar met zorgpartijen praat over de realisatie van zorgvoorzieningen zoals een zorgcentrum met huisarts en aanverwante zorgverleners alsmede een verpleeghuis met 48 tot 64 bedden. Daarnaast wordt bekeken of er binnen de te bouwen 325 woningen ook zorgwoningen kunnen komen: woningen voor mensen die weliswaar zelfstandig wonen maar veel zorg nodig hebben. Die zorgwoningen vallen dan wel in het goedkope (sociale) en middeldure segment.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter