Nieuws
Zes miljoen euro meer nodig voor schoolbouw

B&W houden er rekening mee dat er in de periode 2022-2026 zes miljoen euro extra nodig is voor nieuwbouw, renovatie en/of uitbreiding van schoolgebouwen. Dit op grond van kostenstijgingen.

Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie inzake onderwijshuisvesting in Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. B&W gaan tot nu toe uit van 79 miljoen euro aan investeringen over de genoemde periode. Tussen 2026 en 2032 komt daar nog eens 15,6 miljoen euro bij.

De plannen zien er nu zo uit:

=Periode 2019-2023: basisschool Pius X nieuwbouw, basisschool Vijverhof nieuwbouw/renovatie, Montessori-basisschool Nieuw Vreugd en Rust uitbreiding, basisschool De Wegwijzer nieuwbouw, basisschool Trampoline nieuwbouw, Veurs Voorburg (voortgezet onderwijs) nieuwbouw, Sint Maartens (voortgezet onderwijs) nieuwbouw/renovatie, uitbreiding,

=Periode 2024-2025: basisschool Maria Bernadette nieuwbouw, basisschool Driemaster nieuwbouw, basisschool Zonnewijzer uitbreiding,

=Periode 2026-2032: Montessori-basisschool Nieuw Vreugd en Rust nieuwbouw, basisschool Essesteijn nieuwbouw, basisschool De Parachute nieuwbouw, basisschool Cascade uitbreiding, basisschool speciaal onderwijs De Vliethorst nieuwbouw, Dalton Voorburg (voortgezet onderwijs) nieuwbouw/renovatie/uitbreiding.

Leidschendam-Voorburg kent 30 schoolgebouwen waarvan 21 in het basisonderwijs. Elf basisscholen voldoen functioneel niet meer of zijn meer dan 40 jaar oud. Grootste problemen vormen het binnenklimaat en de duurzaamheid. Bij maar zeven van de 30 schoolgebouwen is bekend wel energie-label ze hebben. Met andere woorden: hoe energiezuinig ze zijn.

De gemeente heeft jaarlijks 432.500 euro uitgetrokken om de schoolgebouwen duurzamer te maken.

B&W stellen in een brief aan de Rekenkamercommissie dat de rijksmiddelen die men krijgt voor de scholenbouw onvoldoende zijn om alle ambities waar te maken. Er zullen in overleg met de schoolbesturen dan ook ‘de juiste prioriteiten’ gesteld moeten worden. Nu al leent de gemeente geld voor de scholenbouw. Aan rente en afschrijvingen wordt per jaar 4 miljoen euro uitgegeven.

In het rapport waarschuwt de Rekenkamercommissie voor stijgende bouwkosten van scholen, een factor waar de vier gemeenten onvoldoende rekening mee hielden. Bovendien zijn er investeringen nodig vanwege binnenklimaat-problemen, ambities op het gebied van CO2-reductie en het aardgasvrij maken van de gebouwen.

De Rekenkamercommissie adviseert de vier gemeenteraden om in begrotingen rekening te houden met stijgende bouwkosten. Ook moeten zij het inzicht vergroten in de energielabels en het binnenklimaat van schoolgebouwen. Het adviesluit verder om de lange termijn-opgave (2030-2050) voor duurzaamheid in beeld te krijgen en de kennisdeling tussen schoolbesturen te ondersteunen.