Nieuws
Metropoolregio wint duurzame mobiliteitsprijs

Het Kennisplatform CROW reikt het ‘gouden wiel’ tweejaarlijks uit, dit jaar voor de vijfde keer en voor het eerst aan een regio. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag neemt de wisseltrofee over van de gemeente Almere die in 2019 won. Directeur Pieter Litjens reikte de prijs uit aan portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit en tevens wethouder in Delft, Martina Huijsmans.

Elk jaar maakt CROW een ranglijst van overheden met de meest duurzame mobiliteit. De top 10 wordt bepaald op basis van een aantal criteria rond het mobiliteitssysteem, zoals laadpunten en deelauto’s, en criteria rond klimaat en luchtkwaliteit.

In april 2020 hebben de 23 gemeenten binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag het Programma Duurzame Mobiliteit vastgesteld met een regionaal maatregelenpakket. De ambitie is om in 2025 de CO2-uitstoot in het verkeer met 30 procent (ten opzichte van 2016) te verminderen. Het invoeren van maatregelen om de CO2-uitstoot in het verkeer te verminderen heeft dus effect gehad, aldus de Duurzaamheidsscore van het CROW. (foto MRDH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter